Wpływ reklamy na zachowania konsumenckie kobiet.


Wstęp……….5

Rozdzial I Reklama- definicja, cele, istota i rozwój historyczny

1.1. Definicja i rozwój historyczny reklamy………. 7
1.2. Rodzaje reklamy………. 10
1.3. Istota reklamy ……….12
1.4. Funkcje reklamy………. 13
1.5. Cele reklamy………. 14


Rozdzial II
Wpływ reklamy na konsumenta

2.1. Nadawca, odbiorca i przedmiot reklamy………. 17
2.2. Prawda i falsz w reklamie………. 17
2.3. Teoria reklamy Herberta Krugmana………. 19
2.4. Czynniki wpływajace na decyzje nabywcze konsumentów ……….21
2.5. Oddzialywanie reklamy na swiadomosc i podswiadomosc czlowieka……….24
2.6. Osoby slawne w reklamach………. 25
2.7. Manipulacja i perswazja w reklamie ……….28


Rozdzial III
Wpływ reklamy na zachowania konsumenckie kobiet- aspekt badawczy

3.1. Cel, zakres, przedmiot i metoda badan………. 31
3.2. Analiza wyników badan………. 32
3.3. Wnioski z badan ……….49


Zakończenie………. 52
Bibliografia………. 54
Spis rysunków………. 56
Spis tabel ……….57
Spis wykresów………. 58
Zalaczniki ……….60
Streszczenie pracy licencjackiej………. 63


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>