Wpływ rodzinnych domów dziecka na zachowanie wychowanków


Wstęp………2

Rozdzial I.
Wpływ rodzinnych domów dziecka na zachowanie wychowanków w świetle literatury………3

1. Rys historyczny oraz podstawy prawne funkcjonowania rodzinnych domów dziecka………3
2. Model rodzinnego domu dziecka………13
2.1. Klasyfikacja dzieci do placówki………13
2.2. Zakres dzialan opiekunczo-wychowawczych w placówce wobec dziecka………15
2.3. Pracownicy rodzinnego domu dziecka………16
2.4. Uklad funkcjonalny rodzinnego domu dziecka………21
2.5. Uwarunkowania metodyczne pracy opiekunczo-wychowawczej rodzinnego domu dziecka………24
3. Zadania opiekunczo-wychowawcze rodziny w zaspokajaniu potrzeb dziecka………27


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych………32

1. Przedmiot i cel badan………32
2. Problemy badawcze………32
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………34
4. Charakterystyka terenu badan i przebieg badan………37


Rozdzial III.
Wyniki badan wlasnych………39

1. Opis przypadków wychowanków rodzinnego domu dziecka………39
2. Wywiad z dyrektorem rodzinnego domu dziecka………42


Podsumowanie i wnioski………46
Bibliografia………52
Aneks………55

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>