Wpływ rodziny i przedszkola na rozwój przedszkolaków.

 


Wstęp…………2

Rozdzial I
Rola rodziny i przedszkola w wychowywaniu dzieci.

1.1. Rodzina jako środowisko wychowawcze…………4
1.2. Uwarunkowania rodzinne jako czynnik determinujacy prawidlowy przebieg rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka…………9
1.3. Funkcje i zadania przedszkola wobec dziecka…………15
1.4. Funkcjonowanie współpracy przedszkola z rodzicami…………17


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Cele badan…………24
2.2. Metody i techniki badan…………26
2.3. Charakterystyka srodowiska i badanej populacji…………30
2.4. Organizacja i przebieg badan…………31


Rozdzial III
Wnioski z badan wlasnych.

3.1. Swiadomosc i działania rodziców w zakresię usprawniania rozwoju intelektualnego dziecka w wieku przedszkolnym…………32
3.2. Rodzaje działalności wychowawczej rodziców na rzecz rozwoju spoleczno-moralnego…………39


Zakończenie…………47
Bibliografia…………49
Spis tabel…………51
Aneks…………52


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>