Wpływ rodziny rozbitej na rozwój dziecka


Wstęp 4

Rozdzial I.
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle wspólczesnej literatury 6

1.1. Pojecie rodziny i jej struktura 6
1.2. Funkcje rodziny 9
1.3. Rodzina jako środowisko wychowawcze 11

Rozdzial II.
Rodzina rozbita a rozwój dziecka 14

2.1. Rozwód jako przyczyna rozbicia rodziny 14
2.2. Prawne aspekty funkcjonowania rodziny rozbitej 18
2.3. Proces rozwoju dziecka w rodzinie rozbitej 21

Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych 24

3.1. Przedmiot badan 24
3.2. Cel badan 24
3.3. Sformulowanie problemu i hipotez 25
3.4. Zmienne i wskazniki 27
3.5. Metody i techniki badawcze 28
3.6. Srodowisko i badane osoby 33

Rozdzial IV.
Omówienie badan wlasnych 35

4.1. Charakterystyka badanej populacji 35
4.2. Rodzina rozbita a sytuacja szkolna dziecka 35
4.3. Rozwój spoleczny rodziny rozbitej a zaburzenia zachowania dzieci i ich przystosowanie społeczne 39

Wnioski 48

Bibliografia 50
Aneks 52
Metryczka pracy 63

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>