Wpływ siedzącego trybu życia na doległiwości bólowe kręgosłupa 4.21/5 (14)

18 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp …………..2
Streszczenie …………..4
Summary………….. 5
Słowa kluczowe………….. 6

Rozdział 1
Stan wiedzy i analiza literatury z zakresu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u osób pracujących w pozycji siedzącej …………..7

Rozdział 2
Materiał i metodyka badań

2.1. Wprowadzenie …………..27
2.2. Cel i przedmiot badań …………..27
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze………….. 28
2.4. Charakterystyka środowiska i materiał badań …………..30

Rozdział 3
Analiza wyników badań własnych………….. 31

Dyskusja………….. 57

Zakończenie …………..60
Bibliografia………….. 61
Spis tabel …………..64
Spis wykresów………….. 65
Aneks………….. 66
Kwestionarusz ankiety …………..66

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram" ukaże się na dole strony " Pobierz PDF" jak poniżej.