Wpływ sposobu zarządzania ludźmi na rozwój firmy 4.08/5 (39)

3 marca 2019 Off Przez administrator

Wstęp………..3

Rozdział 1
Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w firmie

1.1. Pojęcie i sedno zarządzania zasobami ludzkimi ………..7
1.2. Proces zatrudniania w firmie………..8
1.2.1. Ustalanie potrzeb kadrowych ………..8
1.2.2. Nabór pracowników – rekrutacja……….. 11
1.2.3. Dobór pracowników – selekcja……….. 18
1.2.4. Adaptacja nowych pracowników ………..19
1.2.5. Rozwój zawodowy pracowników……….. 21
1.2.6. Ocenianie pracowników ………..23
1.2.7. Zwalnianie i odejścia pracowników……….. 26
1.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako czynnik wpływający na rozwój firmy……….. 27


Rozdział 2
Charakterystyka firmy XXX

2.1. Przedmiot działalności firmy……….. 29
2.2. Obszar działania……….. 29
2.3. Struktura organizacyjna……….. 30
2.4. Przygotowanie procesu zatrudnienia w badanym przedsiębiorstwie……….. 31
2.5. Rekrutacja i selekcja ………..33
2.6. Rozwój zawodowy pracowników……….. 37
2.7. Motywacja pracowników ………..40
2.8. Badanie efektywności zarządzania pracownikami……….. 42


Rozdział 3
Badania własne

3.1. Cel badań ………..44
3.2. Przedmiot badań ………..46
3.2.1. Problemy i hipotezy badawcze ………..46
3.2.2. Metody i narzędzia badawcze ………..48
3.3. Charakterystyka respondentów i obiektu badań ………..51
3.4. Analiza wyników badań i wnioski końcowe ………..55
3.5. Rekomendacje……….. 72


Zakończenie ………..73
Bibliografia……….. 75
Wykaz tabel ………..76
Wykaz rysunków……….. 77
Załączniki ………..78


Oceń