Wpływ środków psychotropowych na życie narkomana 4.45/5 (20)

6 grudnia 2017 0 Przez administrator

Wstęp…………3

Rozdział I
Narkomania jako zjawisko
      1.1 Zjawisko narkomanii…………4
1.2 Przyczyny sięgania po środki odurzające…………8
1.3 Życie na krawędzi…………12

Rozdział II
Charakterystyka wybranych środków odurzających

2.1 Konopie indyjskie: marihuana i haszysz………….15
2.2. Morfina heroina oraz tzw. „kompot” ………….17
2.3. Psychostymulanty, Amfetamina, Ekstazy, Kokaina, Crack………….20
2.4. Środki halucynogenne oraz leki………….24

Rozdział III
Metodologiczne założenia badań.

3.1 Problemy badawcze i hipotezy robocze…………29
3.2. Przedmiot i cel badań…………31
3.3. Metody i techniki badawcze…………31

Rozdział IV
Badania własne.

4.1. Wyniki badań…………33
4.2. Podsumowanie…………50
Zakończenie…………52

Bibliografia…………53
Spis tabel i rysunków…………55
Aneks…………57

Oceń