Wpływ srodowiska rodzinnego na zachowania ryzykowne mlodziezy

Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Typologia zachowan ryzykownych

1.1. Definicja zachowan ryzykownych…………5
1.2. Rodzaje zachowan ryzykownych przejawianych przez mlodziez…………9
1.3. Czynniki rodzinne przekazywania zachowan ryzykownych…………18
1.4. Profilaktyka zachowan ryzykownych…………28


Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel pracy…………34
2.2. Problemy i hipotezy badawcze, zmienne, wskazniki…………36
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze…………39
2.4. Organizacja i przebieg badan…………42
2.5. Charakterystyka badanej placówki…………44


Rozdzial 3.
Rodzina, a zachowania ryzykowne- wyniki badan

3.1. Czynniki determinujace wystepowanie zachowan ryzykownych u młodzieży oraz ich skutki…………50
3.2. Stosunek młodzieży wobec zachowan ryzykownych…………52
3.3. Uwarunkowania zachowan ryzykownych w srodowisku rodzinnym…………61
3.4. Czestotliwosc wystepowania zachowan ryzykownych ze wzgledu na plec…………74


Zakończenie…………78
Bibliografia…………80
Streszczenie…………82
Zalaczniki…………83

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>