Wpływ systemu motywacyjnego na efektywnosc organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa gminna spóldzielnia – XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Motywowanie jako instrument oddzialywania.

1.1. Istota i rodzaje motywacji……….5
1.2. Motywowanie jako funkcja zarządzania……….9
1.3. Modele motywacji……….16
1.4. Teorie motywacji a potrzeby pracowników……….22

1.5. Instrumenty pobudzania motywacji……….28


Rozdzial 2.
Czynniki motywujace pracowników.

2.1. Placa jako srodek motywacji……….31
2.2. Społeczne uwarunkowania efektywnosci plac……….34
2.3. Wpływ kadry kierowniczej na potrzeby procesu motywowania……….36
2.4. Nagrody i kary ……….41
2.5 Nowoczesne koncepcje motywowania……….46


Rozdzial 3.
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie GS – XYZ.

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa……….52
3.2. Motywowanie pracowników w GS – XYZ……….54
3.3. Analiza badan ankietowych ……….56
3.3.1. Charakterystyka badanej próbki ……….56
3.3.2. Ocena systemu motywacyjnego w badanym przedsiębiorstwie……….58


Zakończenie……….60
Bibliografia……….64
Spis tabel……….66
Spis wykresów……….67

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>