Wpływ współczesnych uwarunkowań na organizację i wyposażenie polskich Sił Zbrojnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3

Rozdział 1
Siły Zbrojne RP – istota i znaczenie
1.1. Rys historyczny Sił Zbrojnych RP……… 5
1.2. Struktura Sił Zbrojnych RP ………6
1.3. Funkcje Sił Zbrojnych RP……… 10

Rozdział 2
Uwarunkowania rozwoju Sił Zbrojnych RP
2.1. Zmiany w środowisku bezpieczeństwa Polski ………14
2.2. Członkostwo w NATO i UE ………16
2.3. Misje poza granicami kraju……… 18
2.4. System finansowania ………22

Rozdział 3
Trendy organizacji i wyposażenia Sił Zbrojnych RP
3.1. Profesjonalizacja kadr ………27
3.2. Nowoczesne uzbrojenie i sprzęt wojskowy ………29
3.3. Przemysł obronny……… 34

Zakończenie ………36
Bibliografia……… 38
Akty prawne……… 42
Spis tabel ………43
Spis rysunków……… 44
Spis wykresów……… 45

Oceń