Wpływ wspólnej polityki celnej na wzrost gospodarczy Rosji, Kazachstanu i Białorusi. 4.5/5 (24)

6 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Wprowadzenie w problematykę wzrostu gospodarczego

1.1. Pojęcie, pomiar i rodzaje wzrostu gospodarczego
1.2. Podstawowe czynniki wzrostu gospodarczego
1.3. Bariery wzrostu gospodarczego
1.4. Znaczenie wzrostu gospodarczego dla dobrobytu obywateli


Rozdział 2
Geneza unii celnej między Rosją, Kazachstanem i Białorusią

2.1. Powstanie i funkcjonowanie Związku Radzieckiego
2.2. Znaczenie gospodarcze Rosji, Kazachstanu i Białorusi w Związku Radzieckim
2.3. Sytuacja polityczno-gospodarcza Rosji, Kazachstanu i Białorusi po rozpadzie ZSSR
2.4. Zarys historii powstania unii celnej między Rosją, Kazachstanem i Białorusią


Rozdział 3
Znaczenie gospodarcze unii celnej dla Rosji

3.1. Wzrost gospodarczy w Rosji w latach 1992-2009
3.2. Wpływ unii celnej na gospodarkę Rosji.
3.3. Wady i zalety unii celnej dla Rosji.


Rozdział 4
Skutki wspólnej polityki celnej dla gospodarek Kazachstanu i Białorusi

4.1. Gospodarka Kazachstanu i Białorusi.
4.2. Wpływ unii celnej na gospodarkę Kazachstanu i Białorusi.
4.3. Główne korzyści i koszty dla Kazachstanu i Białorusi.


Zakończenie
Literatura
Spis tabel

Oceń