Wpływ wyjazdów zarobkowych za granice na wspólczesne relacje w rodzinie. Badania przeprowadzone na emigrantach, którzy wrócili do kraju.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Podstawowe pojecia i definicje

1.1. Pojecie rodziny………..5
1.2. Geneza i ewolucja rodziny………..7
1.3. Typy rodzin………..11
1.4. Postawy rodziców i ich wpływ na dzieci………..14
1.5. Rola rodziny w wychowaniu dziecka………..17


Rozdzial II.
Podloze emigracji zarobkowej Polaków

2.1. Rodzaje emigracji………..20
2.2. Emigracja calych rodzin………..23
2.3. Emigranci pojedynczy………..26
2.4. Kryzysy i rozbicia………..29
2.5. Migracja jako szansa i wyzwanie………..31


Rozdzial III.
Konsekwencje euromigracji wyjazdów rodziców

3.1. Eurosieroctwo w Polsce jako problem rodziny…………36
3.2. Skutki nieobecnosci ojca i matki dla dzieci…………39
3.3. Relacje rodziców z dziecmi………..42
3.4. Praca zagranica jako wyzwanie rodziny polskie………..45


Rozdzial IV.
Metodologia badan

4.1. Cel badan………..48
4.2. Przedmiot badan i jednostki analizy………..49
4.3. Problemy badawcze………..50
4.4. Hipotezy badawcze………..51
4.5. Metody, techniki, narzedzia badawcze………..53
4.6. Dobór próby badawczej………..54
4.7. Przebieg procesu badawczego………..55


Rozdzial V.
Wyniki badan wlasnych

5.1. Wyniki badan wlasnych………..61


Podsumowanie………..87
Bibliografia………..89
Zalaczniki:
Kwestionariusz ankiety………..92

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>