Wpływ zanieczyszczenia srodowiska na atrakcyjnosc turystyczna regionu Wielkich Jezior Mazurskich


Wstęp ……….2

Rozdzial I.
Znaczenie ekologii w turystyce

1.1 Znaczenie ekologii dla ochrony srodowiska naturalnego ……….4
1.2 Rodzaje zagrozen ekologicznych………. 5
1.2.1 Zanieczyszczenie powietrza………. 5
1.2.2 Zanieczyszczenie wód……….10
1.2.3 Degradacja gleb………. 14
1.3 Turystyka a ekologia ……….17

Rozdzial II.
Zanieczyszczenie srodowiska w rejonie wielkich jezior mazurskich oraz turystyka w świetle dostepnych badan literatury.

2.1 Charakterystyka Krainy Wielkich Jezior Mazurskich………. 25
2.2 Stan srodowiska i zagrozenia Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ……….28
2.2.1 Klimat, powietrze, woda ……….28
2.2.2 Gleby i lasy………. 34
2.2.3 Odpady rolne i przemyslowe oraz halas ……….35
2.2.4 Zagrozenia srodowiska naturalnego rejonu Wielkich Jezior Mazurskich ……….37
2.3 Turystyka w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich ……….38

Rozdzial III.
Zanieczyszczenie srodowiska a atrakcyjnosc regionu wielkich jezior mazurskich – sprawozdanie z odbytych badan

3.1 Metodyka badan wlasnych………. 44
3.2 Opis srodowiska badawczego………. 47
3.3 Sprawozdanie z odbytych badan ……….48
3.4 Wnioski ……….58

Zakończenie ……….60
Bibliografia………. 61
Spis tabel ……….62
Spis wykresów………. 62
Zalaczniki……….64

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>