Wpływ zanieczyszczenia srodowiska na atrakcyjnosc turystyczna regionu Wielkich Jezior Mazurskich

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ……….2

Rozdzial I.
Znaczenie ekologii w turystyce

1.1 Znaczenie ekologii dla ochrony srodowiska naturalnego ……….4
1.2 Rodzaje zagrozen ekologicznych………. 5
1.2.1 Zanieczyszczenie powietrza………. 5
1.2.2 Zanieczyszczenie wód……….10
1.2.3 Degradacja gleb………. 14
1.3 Turystyka a ekologia ……….17

Rozdzial II.
Zanieczyszczenie srodowiska w rejonie wielkich jezior mazurskich oraz turystyka w świetle dostepnych badan literatury.

2.1 Charakterystyka Krainy Wielkich Jezior Mazurskich………. 25
2.2 Stan srodowiska i zagrozenia Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ……….28
2.2.1 Klimat, powietrze, woda ……….28
2.2.2 Gleby i lasy………. 34
2.2.3 Odpady rolne i przemyslowe oraz halas ……….35
2.2.4 Zagrozenia srodowiska naturalnego rejonu Wielkich Jezior Mazurskich ……….37
2.3 Turystyka w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich ……….38

Rozdzial III.
Zanieczyszczenie srodowiska a atrakcyjnosc regionu wielkich jezior mazurskich – sprawozdanie z odbytych badan

3.1 Metodyka badan wlasnych………. 44
3.2 Opis srodowiska badawczego………. 47
3.3 Sprawozdanie z odbytych badan ……….48
3.4 Wnioski ……….58

Zakończenie ……….60
Bibliografia………. 61
Spis tabel ……….62
Spis wykresów………. 62
Zalaczniki……….64Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.