Wpływ zjawiska siecioholizmu na zachowania młodzieży gimnazjalnej.


Streszczenie
Wstęp

Rozdzial I
Problematyka uzaleznienia od komputera w świetle literatury naukowej

1.1 Historia Internetu
1.2 Definicja i okreslenie uzaleznienia od Internetu
1.3 Proces powstania uzaleznienia od Internetu
1.4 Objawy i leczenie uzaleznienia od Internetu
1.5 Przyczyny i skutki uzaleznienia od Internetu
1.6 Uzaleznienie od Internetu a jego wpływ na relacje rodzinne, szkolne i rówiesnicze

Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

2.1 Model badawczy
2.2 Cel i przedmiot badan
2.3 Problemy i hipotezy badawcze
2.4 Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.5 Teren, organizacja i przebieg badan
2.6 Uzaleznienie Charakterystyka badanej populacji

Rozdzial III
Wpływ zjawiska siecioholizmu na zachowania młodzieży gimnazjalnej – analiza wyników badan wlasnych

3.1 Wpływ zjawiska siecioholizmu na sposoby spedzania czasu wolnego
3.2 Wpływ zjawiska siecioholizmu na nauke szkolna
3.3 Wpływ siecioholizmu na relacje młodzieży z rówiesnikami
3.4 Wpływ siecioholizmu na zdrowie badanej młodzieży
3.5 Wpływ siecioholizmu na relacje młodzieży z rodzina

Wnioski z badan
Zakończenie
Bibliografia
Aneks


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>