Wpływ żywienia na rozwój chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży 5/5 (8)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział 1
Wpływ żywienia na zdrowie

1.1. Uwarunkowania zdrowego żywienia ……….5
1.2. Zasady żywienia dzieci i młodzieży ……….12
1.3. Edukacja żywieniowa w populacji dzieci i młodzieży………. 22


Rozdział 2
Rola ustawodawcy w kreowaniu zdrowego żywienia

2.1. Kreowanie zdrowego żywienia ……….30
2.2. Bezpieczeństwo żywności i żywienia………. 31
2.3. Unijne normy żywieniowe w młodym wieku………. 40


Rozdział 3
Standardy żywienia w szkołach dzieci i młodzieży

3.1. Działania szkół w zakresie zdrowego żywienia uczniów………. 45
3.2. Normy żywieniowe dla dzieci i młodzieży………. 49
3.3. Standardy żywienia uczniów w szkole………. 50


Rozdział 4
Wnioski ……….54

Zakończenie………. 63
Bibliografia ……….65
Wykaz rysunków i tabel………. 69
Aneks ……….70

Oceń