WPZIB Cele,zasady i instrumenty 4.36/5 (22)

1. Wstęp……….3
2. Cele WPZIB……….4
3. Organy WPZIB……….6
4. Instrumenty działania WPZIB……….9

Podsumowanie……….14
Bibliografia……….15

Oceń