Wspieranie rozwoju dziecka zdolnego w wieku wczesnoszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 października 2020 0 Przez administrator


Wstep………..3

Rozdzial I
Dziecko zdolne w literaturze przedmiotu

1.1. Pojecie zdolnosci, talentów, inteligencji………..5
1.2. Rodzaje uzdolnien………..11
1.3. Charakterystyka dziecka uzdolnionego………..13
1.4. Czynniki sprzyjajace rozwojowi zdolnego dziecka………..15

Rozdzial II
Rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym, warunki rozwoju

2.1. Rozwój intelektualny………..18
2.2. Rozwój spoleczno-emocjonalny………..27
2.3. Szkola jako instytucja sprzyjajaca rozwojowi dziecka………..31
2.4. Rola nauczyciela w perspektywie rozwoju dziecka………..37

Rozdzial III
Metodologiczne zalozenia badan wlasnych

3.1. Procedury pisania projektu………..41
3.2. Cele projektu edukacyjnego………..52
3.3. Adresaci projektu, miejsce realizacji………..54
3.4. Dzialania projektowe………..55
3.5. Podsumowanie projektu………..57

Zakonczenie………..58
Bibliografia………..59
Aneks………..61

 

Oceń