Wspólczesne poglady na malzenstwo i rodzine.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp.

Rozdzial 1
Malzenstwo i rodzina.

1. Wspólczesne poglady na malzenstwo i rodzine.
1.1. Wybrane definicje malzenstwa i rodziny.
1.2. Malzenstwo i rodzina w aspekcie najnowszych badan.
2. Czynniki warunkujace relacje malzenskie.
2.1. Czynniki warunkujace zdrowe relacje malzenskie.
2.2. Czynniki zaburzajace zdrowe relacje malzenskie.

Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy badan.

1. Cel i przedmiot badan.
2. Problem glówny i problemy szczególowe.
3. Hipotezy badawcze.
4. Zmienne i wskazniki.
5. Metody, techniki i narzedzia badawcze.
6. Organizacja i przebieg badan.
7. Charakterystyka badanej grupy.

Rozdzial 3
Analiza wyników badan.

3.1. Analiza wyników badan wlasnych.
3.2. Wnioski i zalecenia.

Zakończenie.
Bibliografia.
Wykaz tabel i wykresów.W celu pobrania, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod: