Wspólczesne potrzeby młodzieży gimnazjalnej dominujace w życiu codziennym

Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Wspólczesne potrzeby młodzieży gimnazjalnej w literaturze przedmiotu

1.1 Strategie zyciowe a styl zycia ……….8
1.2 Wartosci i potrzeby młodzieży gimnazjalnej……….12
1.3 Nowe media i zycie w sieci……….16
1.4 Czas wolny – znaczenie i formy aktywnosci ……….19


Rozdzial 2.
Metodologia badan

2.1 Cel i przedmiot badan……….24
2.2 Problemy i hipotezy badawcze……….25
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….27
2.4 Organizacja procesu badawczego……….30


Rozdzial 3.
Analiza i wnioski z badan wlasnych

3.1 Charakterystyka terenu badan i grupy badawczej……….32
3.2 Analiza materialu badawczego dotyczacego potrzeb zwiazanych z nowymi mediami……….37
3.3 Analiza materialu badawczego dotyczacego potrzeb materialnych……….44.
3.4 Analiza materialu badawczego dotyczacego potrzeb niematerialnych……….49
3.5 Wnioski z analizy badan……….53


Zakończenie……….55
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Aneks- ankieta.

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>