Wspólna polityka rolna dla młodych rolników.


Wstęp………2

Rozdzial I
Polityka rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej

1.1. Cele i zasady wspólnej polityki rolnej………5
1.2. Polityka strukturalna w rolnictwie………9


Rozdzial II
Przeslanki uzyskania pomocy dla młodych rolników.

2.1. Wymagania wobec młodych rolników do otrzymania dotacji………23
2.2. Kwalifikacje zawodowe mlodego rolnika………28
2.3. Warunki otrzymania dotacji………29
2.4. Zobowiazania mlodego rolnika………33


Rozdzial III
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 ulatwienie startu mlodym rolnikom………40

Zakończenie………52
Bibliografia………55

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>