Wspólna polityka rolna -platnosci bezpośrednie i uzupelniajace z perspektywy gospodarstwa rolnego.Wstęp

Rozdzial 1.
Wspólna polityka rolna (wpr)

1.1. Rolnictwo i obszary wiejskie w państwach czlonkowskich wspólnoty europejskiej
1.2. Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce

Rozdzial 2.
Kształtowanie się wspólnej polityki rolnej

2.1. Ewolucja wspólnej polityki rolnej – od wsparcia produkcji do wsparcia producenta i obszarów wiejskich
2.2. Wspólna polityka rolna a interesy narodowe panstw czlonkowskich

Rozdzial 3.
Instrumenty wsparcia rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich

3.1. Rynek owoców i warzyw
3.2. Platnosci bezpośrednie
3.3. Fundusze strukturalne na rozwój sektora rolno-spozywczego oraz obszarów wiejskich

Rozdzial 4.
Polskie rolnictwo i obszary wiejskie a wspólna polityka rolna

4.1. Platnosci bezpośrednie w Polsce
4.2. Instrumenty wsparcia rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w ramach wpr w Polsce w latach 2007-2013
4.3. Wykorzystanie instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich wpr z perspektywy gospodarstwa rolnego
4.4. Zestawienie doplat

Wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis zalaczników


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>