Wspólpraca miasta Sosnowiec z miastami partnerskimi. 4.26/5 (87)Wstęp………. 2

Rozdzial 1
Wprowadzenie do stosunków miedzynarodowych

1.2. Pojecie i istota stosunków miedzynarodowych………. 4
1.2. Uczestnicy stosunków miedzynarodowych ……….9
1.3. Regionalizm w stosunkach miedzynarodowych ……….15

Rozdzial 2
Partnerstwo jako rodzaj współpracy miedzynarodowej

2.1. Wspólpraca miedzynarodowa na rzecz rozwoju miast ……….19
2.2. Istota i znaczenie partnerstwa ……….22
2.3. Partnerstwo w realizacji projektów ……….28

Rozdzial 3
Partnerska wspólpraca miasta Sosnowiec z miastami Europy

3.1. Charakterystyka miasta Sosnowiec ……….32
3.2. Miasta partnerskie Sosnowca ……….37
3.3. Projekty zrealizowane w ramach partnerstwa z miastem Sosnowiec ……….42

Rozdzial 4
Opinie mieszkańców Sosnowca na temat projektów partnerskich w ich mieście

4.1. Opis metody badawczej ……….47
4.2. Analiza wyników przeprowadzonych badan………. 49
4.3. Ocena wyników przeprowadzonych badan ……….59

Wnioski………. 62
Bibliografia ……….64


Oceń