Wspólpraca nauczyciela z rodzicami w zapobieganiu i przezwyciezaniu niepowodzen szkolnych uczniów w mlodszym wieku szkolnym.


Wstęp………..1

Rozdzial 1
Rodzina i szkola jako podstawowe środowisko wychowawcze

1.1 Pojecie i charakterystyka srodowiska wychowawczego ………..4
1.2 Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze ………..7
1.3 Szkola jako indywidualna forma wychowania………..10
1.4 Formy współpracy rodziny i szkoly ………..12

Rozdzial 2
Problematyka niepowodzen szkolnych w literaturze szkolnej.

2.1 Pojecie i charakterystyka niepowodzen szkolnych………..16
2.2 Rodzaje niepowodzen szkolnych………..19
2.3 Przyczyny niepowodzen szkolnych ………..21
2.4 Sposoby przezwyciezania i zapobieganie niepowodzen szkolnych ………..24

Rozdzial 3
Metodologiczne podstawy badan

3.1 Cel i przedmiot badan ………..28
3.2 Problemy badawcze i hipotezy robocze………..30
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze ………..33
3.4 Charakterystyka terenu, czas i przebieg badan ………..36

Rozdzial 4
Wspólpraca nauczyciela z rodzicami w celu zapobiegania i przezwyciezania niepowidzen szkolnych uczniów w mlodszym wieku szkolnym

4.1 Charakterystyka badanej populacji ………..40
4.2 Formy współpracy nauczyciela z rodzicami w zapobieganiu niepowodzen szkolnych w mlodszym wieku szkolnym……….. 46
4.3 Formy współpracy nauczyciela z rodzicami przy przezwyciezaniu niepowodzen szkolnych uczniów w mlodszym wieku szkolnym ………..52
4.4 Zakres współpracy obejmujacy nauczyciela i rodzica………..58
4.5 Wspólpraca w odbiorze rodziców ………..62
4.6 Wnioski i postulaty ………..65

Bibliografia ………..67
Spis tabel i wykresów ………..71
Aneksy ………..72

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>