Współpraca Unii Europejskiej z międzynarodowymi instytucjami finansowymi Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Międzynarodowe Instytucje Finansowe

&nbsp&nbsp1.1. Pojęcie i powstanie międzynarodowych instytucji finansowych………….13
&nbsp&nbsp1.2. Międzynarodowe instytucje finansowe jako element międzynarodowego systemu finansowego………….16
&nbsp&nbsp1.3. Funkcje i klasyfikacja międzynarodowych instytucji finansowych………….20
&nbsp&nbsp1.4. Unia Europejska w międzynarodowych instytucjach finansowych………….24


Rozdział II
Współpraca Unii Europejskiej z Międzynarodowym funduszem Walutowym

&nbsp&nbsp2.1 Geneza i istota Międzynarodowego Funduszu Walutowego………….28
&nbsp&nbsp2.2 Cele i funkcje Międzynarodowego Funduszu Walutowego………….30
&nbsp&nbsp2.3 Finansowanie działalności Międzynarodowego Funduszu Walutowego………….32
&nbsp&nbsp2.4 Unia Europejska w Międzynarodowym Funduszu Walutowym………….35
&nbsp&nbsp2.5. Współpraca Unii Europejskiej z Międzynarodowym Funduszem Walutowym po kryzysie finansowym 2007-2008………….37

Rozdział III
Współpraca Unii Europejskiej z G20 i Radą Stabilności Finansowej

&nbsp&nbsp3.1. Geneza i istota G20………….44
&nbsp&nbsp3.2. Geneza, cele i struktura Rady Stabilności Finansowej………….47
&nbsp&nbsp3.3. Unia w G20 i Radzie Stabilności Finansowej………….49

Rozdział IV
Unia Europejska a bank rozrachunków międzynarodowych i jego komitety

&nbsp&nbsp4.1. Geneza i istota Banku Rozrachunków Międzynarodowych………….56
&nbsp&nbsp4.2. Unia Europejska w Banku Rozrachunków Międzynarodowych………….63
&nbsp&nbsp4.3. Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego………….66
&nbsp&nbsp4.4. Zgodność regulacji unijnych z wymogami Komitetu Bazylejskiego………….70
&nbsp&nbsp4.5. Komitet ds. Globalnego Systemu Finansowego ………….72
&nbsp&nbsp4.6. Komitet ds. Płatności i Infrastruktury Rynku ………….73
&nbsp&nbsp4.7. Komitet ds. Rynków ………….75

Zakończenie
Bibliografia

Oceń