Wspólpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej przyklad Polski.

 


Wstęp

Rozdzial 1.
Geneza powstania oraz obszary współpracy Grupy Wyszehradzkiej

1.1 Rys historyczny
1.2 Ramy prawne porozumienia
1.3 Partnerstwo Wschodnie
1.3.1 Polityka Wschodnia realizowane jest w dwóch wymiarach – wspólpraca wielostronna i dwustronna.
1.3.2 Polityka Wschodnia realizowana w wymiarze wielostronnym.
1.3.3 Polityka Wschodnia realizowana w wymiarze dwustronnym.
1.4 Inicjatywa srodkowoeuropejska

Rozdzial 2.
Osiagniecia Grupy Wyszehradzkiej

2.1. Srodkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu – CEFTA
2.1.1. Postanowienia Srodkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu
2.1.2. Inwestycje zagraniczne Grupy Wyszehradzkiej na swiecie.
2.1.3. Oddzialywanie Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych na państwa Grupy Wyszehradzkiej.
2.1.4. Przeplyw Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych w nowych państwach czlonkowskich Unii Europejskiej z Europy Srodkowo – Wschodniej.
2.1.5. Procedura informacyjna dotyczaca projektów regulacji technicznych.

Rozdzial 3.
Fundusz Wyszehradzki
3.1. Fundusz Wyszehradzki

3.1.1 Cele oraz zadania Funduszu Wyszehradzkiego
3.1.2. Struktura organizacyjna Funduszu
3.1.3. Dotacje Funduszu Wyszehradzkiego
3.2. Integracja Europejska
3.2.1.Historia integracji europejskiej
3.2.2. Zewnetrzne oraz wewnetrzne wymiary bezpieczenstwa integracji europejskiej.
3.3. Rozszerzenie NATO
3.3.1. Funkcjonowanie NATO

Rozdzial 4.
Polska w Grupie Wyszehradzkiej

4.1. Rola Polski w Grupie Wyszehradzkiej
4.2. Skutki naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych do Polski.
4.3. Polska a Inicjatywa Srodkowoeuropejska
4.4. Wpływ CEFTA na wymiane handlowa z Polska
4.5. Podsumowanie polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej w okresie lipiec 2008 – czerwiec 2009

Zakończenie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>