Wspóluzaleznienie kobiet poddajacych się terapii w szpitalu psychiatrycznym.

Wstęp………….3

Rozdzial I
Alkoholizm jako choroba

1.1. Definicje i objawy spozywania alkoholu…………. 5
1.2. Alkohol – funkcjonowanie osoby od niej uzaleznionej………….9
1.3. Profilaktyka oraz skutki naduzywania alkoholu………….13
1.4. Charakterystyka dysfunkcjonalnego systemu rodzinnego………….17


Rozdzial II
Alkoholizm i wspóluzaleznienie u kobiet

2.1. Pojecie, przyczyny oraz objawy wspóluzaleznienia…………. 21
2.2. Wpływ wspóluzaleznienia na dorosle zycie…………. 24
2.3. Prezentacja swiata wartosci uzaleznionych kobiet…………. 28
2.4. Pelnienie funkcji rodzicielskich u kobiet uzaleznionych od alkoholu…………. 30
2.5. Terapia w instytucjach panstwowych…………. 33
2.6.Wpływ terapii na wspóluzaleznienie…………. 37


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel badan…………. 40
3.2. Problemy badawcze…………. 41
3.3. Zmienne i wskazniki………….42
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze………….44
3.5. Organizacja i przebieg badan………….45
3.6. Ogólna charakterystyka próby badawczej…………. 46


Rozdzial IV
Wyniki badan wlasnych

4.1. Behawioralne aspekty wspóluzaleznienia…………. 48
4.2. Kwestionariusz orientacji zyciowej…………. 56
4.3. Wywiad ……………………..58
4.4. Wnioski……….67


Zakończenie…………. 69
Bibliografia………….70
Spis wykresów i tabel………….72
zalacznik 1 – Kwestionariusz BAW………….75
Zalacznik 2 – Kwestionariusz orientacji zyciowych………….77
Streszczenie………….82

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>