Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnosciami w nauce w osrodku socjoterapii XYZ


Wstęp………5

Rozdzial I.
Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnosciami w uczeniu sie………6

1. Rozwój dziecka………6
2. Wspomaganie rozwoju………10
3. Przezwyciezanie trudnosci w uczeniu sie………11
4. Trudnosci w uczeniu się (przyczyny i objawy)………12
5. Specyficzne trudnosci w uczeniu sie………14


Rozdzial II.
Geneza osrodka socjoterapii "XXX"

1. Baza lokalowa………28
2. Przepisy prawne regulujace prace osrodka………30
3. Organizacja pracy………31


Rozdzial III.
Wspomaganie rozwoju dziecka w osrodku socjoterapii"XXX"

1. Model pracy osrodka………37
1.1. Zespól rodzinny………37
1.2. Zespól przedszkolny………38
1.3. Zespól edukacyjny………38
1.4. Obóz terapeutyczno-wychowawczy………39
2. Metody pracy z dziecmi………40
2.1. Diagnozy………40
2.2. Zajecia indywidualne……… 40
2.3. Zajecia grupowe………48
2.4. Pomoc w adaptacji przedszkolnej dzieci trzyletnich………52
3. Przyczyny uniemozliwiajace nawiazanie efektywnych kontaktów z rodzicami dzieci majacych trudnosci………53
3.1. Efekty pracy osrodka socjoterapii "XXX"………54


Podsumowanie i ocena………65
Wnioski do dalszej pracy……… 66

Zakończenie………67
Bibliografia………68

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>