Wszystkie formy zatrudnienia w Polsce

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………5

Rozdzial I
Umowa o prace

1. Charakterystyka ogólna……… 7
2. Umowa na czas nieokreslony ………13
3. Umowa na czas okreslony ………14
4. Umowa na okres próbny ………21
5. Umowa na czas wykonania okreslonej pracy……… 24
6. Inne formy zatrudnienia wedlug Kodeksu Pracy ………25


Rozdzial II
Umowa zlecenia

1. Charakterystyka ogólna ………35
2. Wlasciwosci umowy zlecenia……… 38
3. Forma i warunki wykonywania umowy zlecenia……… 40
4. Zalety i wady ………43


Rozdzial III
Umowa o dzieło

1. Charakterystyka ogólna……… 46
2. Wlasciwosci umowy o dzielo……… 47
3. Forma i warunki wykonywania umowy o dzielo……… 51
4. Zalety i wady ………55


Rozdzial IV
Inne formy wykonywania zatrudnienia

1. Kontrakt menedzerski……… 57
2. Umowa agencyjna ………62
3. Umowa o prace nakladcza……… 65
4. Zalety i wady ………68


Rozdzial V
Zatrudnienie w Polsce – dane statystyczne

1. Definicja zatrudnienia ………71
2. Glówne pojecia z zakresu zatrudnienia……… 71
3. Dane statystyczne ………74
4. Wskaznik zatrudnienia ………75


Zakończenie ………79
Bibliografia ………81
Spis wykresów ………83
Spis tabel ………83
Zalaczniki ………84


 

Aby pobrać, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:
Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.