Wszystkie formy zatrudnienia w Polsce 4.45/5 (38)


Wstęp………5

Rozdzial I
Umowa o prace

1. Charakterystyka ogólna……… 7
2. Umowa na czas nieokreslony ………13
3. Umowa na czas okreslony ………14
4. Umowa na okres próbny ………21
5. Umowa na czas wykonania okreslonej pracy……… 24
6. Inne formy zatrudnienia wedlug Kodeksu Pracy ………25


Rozdzial II
Umowa zlecenia

1. Charakterystyka ogólna ………35
2. Wlasciwosci umowy zlecenia……… 38
3. Forma i warunki wykonywania umowy zlecenia……… 40
4. Zalety i wady ………43


Rozdzial III
Umowa o dzieło

1. Charakterystyka ogólna……… 46
2. Wlasciwosci umowy o dzielo……… 47
3. Forma i warunki wykonywania umowy o dzielo……… 51
4. Zalety i wady ………55


Rozdzial IV
Inne formy wykonywania zatrudnienia

1. Kontrakt menedzerski……… 57
2. Umowa agencyjna ………62
3. Umowa o prace nakladcza……… 65
4. Zalety i wady ………68


Rozdzial V
Zatrudnienie w Polsce – dane statystyczne

1. Definicja zatrudnienia ………71
2. Glówne pojecia z zakresu zatrudnienia……… 71
3. Dane statystyczne ………74
4. Wskaznik zatrudnienia ………75


Zakończenie ………79
Bibliografia ………81
Spis wykresów ………83
Spis tabel ………83
Zalaczniki ………84


Oceń