Wybór i odwolanie wójta, burmistrza i prezydenta miasta


Wstęp………4

Rozdzial I
Geneza samorządu terytorialnego oraz historia urzedu wójta, burmistrza i prezydenta miasta

1.1. Pojecie samorządu i samorządu terytorialnego ………6
1.2. Samorzad terytorialny i jego organy w okresie II Rzeczpospolitej………11
1.3. Samorzad terytorialny i jego organy po II wojnie swiatowej………14
1.4. Samorzad terytorialny III Rzeczpospolitej………18

Rozdzial II
Wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako organu wykonawczego gminy

2.1. Podstawy prawne regulujace wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta………23
2.2. Warunki jakie musi spelniac osoba ubiegajaca się o stanowisko wójta, burmistrza i prezydenta miasta………25
2.3. Sposób zglaszania i wyboru kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta………29
2.4. Wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta przez rade gminy………35

Rozdzial III
Odwolanie wójta, burmistrza i prezydenta miasta ze stanowiska

3.1. Odwolanie na wniosek rady gminy………37
3.2. Odwolanie wójta, burmistrza i prezydenta miasta z inicjatywy mieszkanców………39
3.3. Inne przypadki wygasniecia mandatu………41
3.4. Procedura skladania wniosków o odwolanie wójta, burmistrza i prezydenta miasta………43
3.5. Tryb przeprowadzenia referendum w sprawie odwolania wójta, burmistrza i prezydenta miasta………47

Zakończenie………50
Bibliografia………52
Zalaczniki………57

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>