Wybrane aspekty handlu ludźmi jako forma przestępczości zorganizowanej w Polsce

18 listopada 2019 0 Przez administrator


Wstęp……….. 4

Rozdział 1
Podstawowe akty prawne związane z handlem ludźmi.

1.1. Wybrane krajowe akty prawne……….. 6
1.2. Wybrane międzynarodowe akty prawne ……….. 13

Rozdział 2
Przestępczość zorganizowana.

2.1. Historia przestępczości zorganizowanej ……….. 15
2.2. Pojęcie przestępczości zorganizowanej ……….. 17
2.3. Wybrane rodzaje przestępczości zorganizowanej……….. 20
2.3.1. Przestępczość kryminalna……….. 20
2.3.2. Przestępczość narkotykowa……….. 21
2.3.3. Przestępczość gospodarcza……….. 22
2.4. Walka z przestępczością zorganizowaną na terenie Polski……….. 23
2.4.1. Prokuratura ……….. 23
2.4.2. Policja ……….. 25
2.4.3. CBŚP – Centralne Biuro Śledcze Policji……….. 26
2.4.4. ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ……….. 28
2.4.5. AW – Agencja Wywiadu ……….. 30
2.4.6. CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne ……….. 30
2.4.7. Straż Graniczna……….. 31
2.4.8. Służba Celna ……….. 32
2.4.9. Żandarmeria Wojskowa……….. 33

Rozdział 3
Handel ludźmi jako forma przestępczości zorganizowanej

3.1. Definicja handlu ludźmi ……….. 35
3.2. Historia handlu ludźmi ……….. 36
3.3. Formy handlu ludźmi ……….. 37
3.3.1. Handel kobietami……….. 37
3.3.2. Handel dziećmi ……….. 42
3.3.3. Handel ludzkimi narządami……….. 44
3.3.4. Praca przymusowa……….. 46

Rozdział 4
Pomoc ofiarom – organizacje pozarządowe

4.1. Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” ……….. 50
4.2. Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” ……….. 52
4.3. Fundacja „Itaka” – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych……….. 52
4.4. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć ……….. 53
4.5. Helsińska Fundacja Praw Człowieka ……….. 54
4.6. Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej……….. 55 Zakończenie……….. 57

Wykaz literatury……….. 58
Spis rysunków ……….. 62
Spis tabel……….. 62