Wybrane aspekty opieki nad pacjentem z wielochorobowością w wieku starszym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

30 listopada 2021 0 Przez administrator


I. Wstęp

II. Teoretyczne podstawy pracy
1. Podstawy biologicznego starzenia się człowieka
2. Typowe cechy medycyny geriatrycznej
3. Wybrane aspekty opieki medycznej w geriatrii
4. Rola pielęgniarki w opiece nad seniorem

III. Metodologia badań

1. Cel i problem badawczy
2. Metoda badań

IV. Wyniki badań i ich analiza

1. Przebieg diagnozy i leczenia
2. Problemy pielęgniarskie i proces pielęgnowania

Dyskusja 1
Piśmiennictwo

Oceń