Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej 4.38/5 (21)

Wstęp…………3

Rozdział 1
Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi
 1.1. Geneza i pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi …………5
1.2. Modele zarządzania zasobami ludzkimi………… 7
1.3. Polityka personalna………… 11
1.3.1. Zasady polityki personalnej …………12
1.3.2. Modele polityki personalnej …………13
1.4. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej …………15

Rozdział 2
Najważniejsze uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
 2.1. Wewnętrzne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi …………19
2.1.1. Kultura organizacyjna a zarządzanie zasobami ludzkimi………… 19
2.1.2. Struktura organizacyjna, a zarządzanie zasobami ludzkimi………… 21
2.2. Zewnętrzne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi………… 24

Rozdział 3
Pozyskiwanie, szkolenie i ocena pracowników w Urzędzie Gminy w Czernicach Borowych
 3.1. Rekrutacja i selekcja pracowników …………32
3.2. Szkolenie pracowników………… 35
3.3. Ocena pracowników …………37

Zakończenie …………38
Bibliografia …………40

Oceń