Wybrane zagadnienia zwiazane z wykorzystywaniem seksualnym dziecka.

 


Wstęp ………..4

Rozdzial I.
Przemoc seksualana wobec dzieci

1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci……….. 6
1.2. Obrona praw dziecka doznajacego przemocy seksualnej w polskim kodeksię karnym ………..8
1.3. Rodzaje przemocy seksualnej wobec dzieci……….. 12
1.4. Typy sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci……….. 14
1.5. Skala wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce ………..16


Rozdzial II.
Profilaktyka wykorzystywania oraz pomoc dzieciom, które doswiadczyly wykorzystywania

2.1. Rozpoznanie zjawiska przemocy seksualnej wobec dzieci……….. 19
2.2. Diagnostyka psychologiczna w zakresię wykorzystywania seksualnego dziecka……….. 22
2.3. Formy pomocy dziecku wykorzystywanemu seksualnie……….. 25
2.4. Profilaktyka wobec przemocy seksualnej……….. 28


Rozdzial III.
Pomoc nauczyciela dziecku wykorzystywanemu seksualnie

3.1. Cele i zalozenia ………..32
3.2. Rozpoznanie symptomów u dziecka wykorzystywanego seksualnie ………..34
3.3. Wskazówki do pracy nauczyciela z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie ………..37


Zakończenie ………..39
Bibliografia ………..40


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>