Wycena nieruchomości mieszkaniowych do celów sprzedaży na przykładzie lokalu wlasnosciowego firmy XYZ SP.Z O.O.


Wyciag z operatu szacunkowego………..6

Rozdzial 1.
Okreslenie przedmiotu i zakresu wyceny

1.1. Przedmiot wyceny.
1.2. Zakres wyceny……….. 8


Rozdzial 2.
Cel wyceny………..8

Rozdzial 3.
Podstawy formalno-prawne wykonania operatu szacunkowego.

3.1. Podstawy formalne………..8
3.2. Podstawy materialno-prawne………..9
3.3. Źródła danych merytorycznych………..9


Rozdzial 4.
Okreslenie dat istotnych dla wyceny………..9

Rozdzial 5.
Opis i okreslenie stanu prawnego nieruchomosci.

5.1. Stan prawny nieruchomosci………..10
5.2. Opis budynku z uwzglednieniem stanu technicznego i uzytkowego………..11
5.3. Lokalizacja i czynniki srodowiskowe………..13
5.4. Opis lokalu mieszkalnego………..14
5.5. Przeznaczenie nieruchomosci………..15


Rozdzial 6.
Charakterystyka i analiza lokalnego rynku nieruchomosci………..15

Rozdzial 7.
Wybór podejscia, metody wyceny.

7.1. Uwarunkowania prawne………..19
7.2. Wybór sposobu okreslenia wartosci………..20


Rozdzial 8.
Okreslenie wartosci przedmiotu wyceny………..22

Rozdzial 9.
Zestawienie wyników z uzasadnieniem wyceny………..25

Rozdzial 10.
Klauzule i ograniczenia………..26

Rozdzial 11.
Zalaczniki do operatu szacunkowego………..27

Zalaczniki:

1. Mapa okolic wycenianej nieruchomosci,
2. Dokumentacja fotograficzna sporzadzona podczas wizji lokalnej przedmiotowej nieruchomosci,
3. Uklad pomieszczen wycenianego lokalu,
4. Zestawienie wybranych 12 nieruchomosci pod wzgledem wyróznionych cech,
5. Rzut III pietra, na którym znajduje się wyceniana nieruchomosc,
6. Odpis z ksiegi wieczystej.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>