Wychowanie dla wielokulturowości jako wyzwanie współczesnej edukacji 4.32/5 (25)

2 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp.

Rozdział 1
Badany problem w świetle literatury podmiotu.

1.1. Ustalenia terminologiczne: wielokulturowość, międzykulturowość………. 8
1.2. Wielokulturowość a edukacja ……….12
1.3. Kształcenie dla wielokulturowości………. 17
1.4. Mankamenty i walory wielokulturowości ……….21
1.5. Praktyka w edukacji wielokulturowej ……….23


Rozdział 2
Problemy metodologiczne podstawy badań

2.1. Cel i problematyka badań ……….28
2.2. Problemy badań ……….30
2.3. Metoda, technika, narzędzia badań ……….34
2.4. Charakterystyka grupy badanej ……….38


Rozdział 3
Analiza wyników badań własnych

3.1. Stosunek nauczycieli do dzieci różnych kultur ……….44
3.2. Stosunek uczniów do uczniów innych nacji ……….52
3.3. Przygotowanie nauczycieli do pracy w klasie wielokulturowej………. 56
3.4. Walory i mankamenty pracy nauczycieli w klasie wielokulturowej………. 58


Wnioski i podsumowanie ……….60
Bibliografia………. 65
Wykaz tabel i rysunków ……….67
Załącznik – ankieta ……….68


Oceń