Wychowanie dla wielokulturowosci jako wyzwanie wspólczesnej edukacji

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp.

Rozdzial 1
Badany problem w świetle literatury podmiotu.

1.1. Ustalenia terminologiczne: wielokulturowosc, miedzykulturowosc………. 8
1.2. Wielokulturowosc a edukacja ……….12
1.3. Ksztalcenie dla wielokulturowosci………. 17
1.4. Mankamenty i walory wielokulturowosci ……….21
1.5. Praktyka w edukacji wielokulturowej ……….23


Rozdzial 2
Problemy metodologiczne podstawy badan

2.1. Cel i problematyka badan ……….28
2.2. Problemy badan ……….30
2.3. Metoda, technika, narzedzia badan ……….34
2.4. Charakterystyka grupy badanej ……….38


Rozdzial 3
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Stosunek nauczycieli do dzieci róznych kultur ……….44
3.2. Stosunek uczniów do uczniów innych nacji ……….52
3.3. Przygotowanie nauczycieli do pracy w klasię wielokulturowej………. 56
3.4. Walory i mankamenty pracy nauczycieli w klasię wielokulturowej………. 58


Wnioski i podsumowanie ……….60
Bibliografia………. 65
Wykaz tabel i rysunków ……….67
Zalacznik – ankieta ……….68Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)