Wychowanie i socjalizacja w klasach 1-3 w szkole podstawowejWstęp …………3

Rozdzial 1.
Zalozenia teorii wychowania i socjalizacji

1.1. Elementarne pojecia teorii wychowania………… 9
1.1.1. Rodzaje wychowania …………9
1.1.2. Podmiotowosc i partnerstwo w wychowaniu …………11
1.2. Pojecie socjalizacji …………15
1.3. Teorie socjalizacyjne a edukacja …………16
1.4. Przyczyny trudnosci wychowawczych …………20
1.5. Socjalizacja we wspólczesnej szkole …………24


Rozdzial 2.
Badania i wnioski

2.1. Metodologia przeprowadzonych badan …………28
2.2. Charakterystyka badanej populacji …………29
2.3. Analiza przeprowadzonych badan …………31


Wnioski …………41
Bibliografia………… 44
Spis tabel i rysunków …………45
Aneks …………46


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>