Wychowanie seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie

 Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Wychowanie seksualne w świetle literatury przedmiotu

1.1. Ogólna charakterystyka wychowania seksualnego……….. 5
1.2. Zakres, cele i zadania wychowania seksualnego ………..10
1.3. Modele wychowania seksualnego w róznych spoleczenstwach a aktualny model wychowania seksualnego……….. 14

Rozdzial II
Wokól problemu niepełnosprawności intelektualnej

2.1. Istota niepełnosprawności intelektualnej……….. 20
2.2. Problematyka funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie………..27
2.3. Seksualność osób z niepelnosprawnoscia intelektualna ………..33

Rozdzial III
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cele badan……….. 40
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ………..41
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………..42
3.4. Charakterystyka terenu badan i badanej populacji……….. 45
3.5. Organizacja i przebieg badan ………..46

Rozdzial IV
Analiza wyników badan wlasnych………..48

Zakończenie………..60
Bibliografia……….. 62

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>