Wydanie, odmowa wydania oraz cofnięcie pozwolenia na broń – wybrane aspekty proceduralne oraz materialnoprawne

10 lutego 2020 0 Przez administrator

1. Rodzaje broni wymagające pozwolenia i ogólne zasady wydawania pozwolenia na ich posiadanie
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Kategorie legalnego posiadania broni
1.3. Rodzaje pozwoleń na broń wydawane w Polsce
Pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia
Pozwolenie na broń do celów łowieckich
Pozwolenie na broń do celów sportowych i rekonstrukcji historycznych
Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich
Pozwolenie na broń do celów pamiątkowych
Pozwolenie na broń do celów szkoleniowych

2. Wydawanie pozwolenia na broń

2.1. Złożenie wniosku do właściwego organu
2.2. Procedura weryfikacyjna
2.3. Zaświadczenie upoważniające do zakupu broni

3. Odmowa wydania pozwolenia na broń

4. Cofnięcie pozwolenia na broń