Wykorzystanie analizy finansowej do oceny sytuacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie na wybranym przykładzie (2006-2009). Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp………6

Rozdzial 1
Metodyczne podstawy analizy finansowej

1.1. Istota, zakres oraz rola analizy finansowej w procesię podejmowania decyzji………8
1.2. Charakterystyka sprawozdan finansowych………14
1.2.1. Uklad i tresc bilansu………18
1.2.2. Uklad i tresc rachunku zysków i strat………23
1.2.3. Budowa sprawozdania z przeplywu środków pienieznych………27

Rozdzial 2
Metody i narzedzia stosowane w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Wstępna analiza bilansu………31
2.1.1. Analiza pozioma bilansu………31
2.1.2. Analiza pionowa bilansu – badanie struktury majatku i kapitalów………32
2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i start………33
2.3. Analiza wskaznikowa………35
2.3.1. Analiza plynnosci………37
2.3.2. Analiza rentownosci………40
2.3.3. Analiza oceny stopnia zadluzenia………44
2.3.4. Analiza sprawnosci działania przedsiębiorstwa………47

Rozdzial 3
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o.o.

3.1. Historia XYZ………55
3.2. Produkcja………56
3.3. XYZw Polsce………57

Rozdzial 4
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o.o.

4.1. Wstępna analiza bilansu dla spółki XYZ………58
4.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat w spółce XYZ………60
4.3. Ocena sytuacji finansowej spółki XYZ w oparciu o analize wskaznikowa………61
4.3.1. Analiza plynnosci finansowej………61
4.3.2. Analiza i ocena rentownosci………64
4.3.3. Analiza i ocena zadłużenia przedsiębiorstwa………66
4.3.4. Analiza sprawnosci działania ………68

Podsumowanie………73………
Bibliografia………76
Spis tabel………77
Spis rysunków………78
Zalaczniki………79


Oceń