Wykorzystanie analizy wskaznikowej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Wstęp …………6

Rozdzial 1
Istota analizy finansowej

1.1. Zakres i cel analizy ekonomicznej …………8
1.2. Pojecie, przedmiot i zadania analizy finansowej ………… 12
1.3. Rodzaje analiz …………15
1.4. Charakterystyka metod i organizacji analizy finansowej …………18


Rozdzial 2
Źródła danych do analizy finansowej

2.1. Źródła informacji do oceny finansowej …………25
2.2. Bilans jako źródłoinformacji o sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa …………27
2.3. Rachunek zysków i strat w systemie oceny finansowej przedsiębiorstwa …………31
2.4. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych …………39
2.5. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym …………42
2.6. Charakterystyka analizy finansowej …………47
2.6.1. Wstępna charakterystyka analizy wskaznikowej …………47
2.6.2. Wskaznik plynnosci finansowej …………50
2.6.3. Wskaznik zadłużenia …………51
2.6.4. Wskaznik obrotowosci …………53
2.6.5. Wskaznik rentownosci …………54


Rozdzial 3
Analiza finansowa i wskaznikowa przedsiębiorstwa Delta Spedtrans sp. z o.o. w latach 2010 – 2012

3.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa …………58
3.2. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w świetle sprawozdania finansowego …………61
3.2.1. Przychody i koszty przedsiębiorstwa …………61
3.2.2. Majatek przedsiębiorstwa …………63
3.2.3. Sytuacja kapitalowa przedsiębiorstwa ………… 69
3.3. Analiza wskaznikowa przedsiębiorstwa …………74
3.3.1. Wskaznik plynnosci finansowej …………74
3.3.2. Wskaznik zadłużenia …………81
3.3.3. Wskaznik rentownosci …………86
3.3.4. Wskaznik obrotowosci …………93


Zakończenie …………97
Bibliografia …………99
Spis tabel …………103
Spis rysunków …………104