Wykorzystanie drobnoustrojów w produkcji biomateriałów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

1. Wprowadzenie

2. Polihydroksykwasy pochodzenia mikrobiologicznego

2.1. Budowa, rodzaje oraz właściwości polihydroksykwasów
2.2. Synteza polihydroksykwasów przez mikroorganizmy
2.3.Zastosowanie polihydroksykwasów


3. Biomateriały powstające z monomerów kwasu mlekowego

3.1. Mikroorganizmy syntezujące kwas mlekowy jako substrat do produkcji poli(kwasu mlekowego)
3.2. Budowa i właściwości poli(kwasu mlekowego)
3.3. Zastosowanie poli( kwasu mlekowego)


4.Polisacharydy

4.1. Rodzaje polisacharydów syntezowanych przez bakterie
4.2. Warunki syntezy wybranych polisacharydów
4.3. Właściwości i zastosowanie polisacharydów


Podsumowanie Piśmiennictwo
Spis rycin i tabel

Oceń