Wykorzystanie funduszy unijnych na finansowanie zadań miasta.

>

Wstęp……….. 3

Rozdział 1
Polityka regionalna Unii Europejskiej.

1.1. Pojęcie regionu w Unii Europejskiej……….. 4
1.2. Pojęcie i geneza polityki regionalnej Unii Europejskiej……….. 5
1.3. Cele polityki regionalnej do roku 2006……….. 7
1.4. Podstawowe zasady polityki regionalnej w Unii Europejskiej……….. 9
1.5. Budżet polityki regionalnej……….. 10
1.6. Cele polityki regionalnej na lata 2007-2013……….. 11
1.7. Przyszłość polityki regionalnej po 2013 roku……….. 12

Rozdział 2.
Instrumenty finansowania polityki regionalnej.

2.1. Europejski Fundusz Społeczny……….. 14
2.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego……….. 20
2.3. Fundusz Spójności………..23
2.4. Inicjatywy Wspólnotowe……….. 25

Rozdział 3.
Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych na finansowanie zadań miasta Ustroń.

3.1. Charakterystyka miasta Ustroń……….. 28
3.1.1. Położenie……….. 28
3.1.2. Demografia……….. 29
3.1.3. Ukształtowanie terenu i warunki geograficzne……….. 31
3.1.4. Klimat……….. 32
3.1.5. Hydrografia……….. 33
3.1.6. Użytkowanie gruntów……….. 33
3.1.7. Flora i Fauna……….. 34
3.2. Budżet miasta na rok 2008……….. 35
3.3. Projekty miasta Ustroń dofinansowane z funduszy unijnych……….. 39

Podsumowanie……….. 41
Literatura……….. 42
Spis tabel……….. 43

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>