Wykorzystanie funduszy unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie gminy XYZ w latach 2007-2013 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator


Wstęp………..4

Rozdział I
Fundusze europejskie w Polsce w latach 2007-2013

1.1. Polityka Spójności w latach 2007-2013………. 6
1.2. Cele i założenia programów operacyjnych w Polsce ……….10
1.3. Alokacja środków unijnych na Polskę na lata 2007-2013………. 21
1.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ……….23
1.5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013……….26


Rozdział II
Zadania jednostki samorządu gminnego

2.1. Rodzaje zadań samorządu gminnego ……….31
2.2. Sposoby wykonywania zadań samorządu gminnego………. 34
2.3. Zarządzanie w jednostkach organizacyjnych gminy ……….37


Rozdział III
Ogólna charakterystyka gminy XYZ

3.1. Charakterystyka Gminy XYZ ……….40
3.2. Stan gospodarki i infrastruktury gminy XYZ………. 42


Rozdział IV
Wykorzystanie funduszy unijnych na przykładzie gminy XYZ

4.1. Projekty zrealizowane w gminie XYZ w latach 2007-2103 przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej………. 48
4.2. Efekty pozyskiwania środków unijnych i ich wpływ na rozwój Gminy XYZ………. 51


Zakończenie ……….53
Bibliografia………. 55

Oceń