Wykorzystanie funduszy unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w latach 2014-2020 4.65/5 (23)

18 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp………..2

Rozdział I
Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego

1.1. Istota, specyfika i rola samorządu terytorialnego ………..4
1.2. Pojęcie i zakres finansów samorządu terytorialnego ………..9
1.3. Budżet jako kluczowy instrument gospodarki finansowej JST ………..12
1.4. Źródła finansowania samorządu terytorialnego……….. 17

Rozdział II
Fundusze europejskie jako źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

2.1. Europejska polityka regionalna – istota, cele i instrumenty ………..21
2.2. Fundusze strukturalne UE – kluczowy instrument wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego……….. 25
2.2.1. Istota, pojęcie i zasady funduszy strukturalnych ………..25
2.2.2. Klasyfikacja i charakterystyka funduszy strukturalnych ………..27
2.3. Fundusze Europejskie – jako bezzwrotne źródła finansowania rozwoju samorządów……….. 31
2.3.1 Mechanizm Finansowy EOG ………..31
2.3.2. Norweski Mechanizm Finansowy ………..32
2.4. Programy operacyjne wspierające rozwój lokalny i regionalny……….. 33
2.4.1. Programy realizowane w latach 2004-2006 ………..33
2.4.2. Programy realizowane w latach 2007-2013 ………..35
2.5. Inicjatywy wspólnotowe wspierające rozwój lokalny i regionalny……….. 37

Rozdział III
Fundusze unijne dla jednostek samorządu terytorialnego w polsce w nowej perspektywie 2014-2020

3.1. Założenia i cele polityki spójności na lata 2014-2020 ………..40
3.2. Źródła finansowania rozwoju samorządów w latach 2014-2020 ………..43
3.3. Programy na poziomie centralnym……….. 45
3.4. Programy na poziomie regionalnym ………..47
3.5. Wyzwania dla polityki spójności w nowej perspektywie finansowej ………..50

Rozdział IV
Pozyskiwanie środkow z funduszy europejskich na finansowanie zadań w województwie łódzkim w latach 2014-2020

4.1. Ogólna charakterystyka województwa łódzkiego……….. 55
4.2. Ocena gospodarki finansowej województwa ………..56
4.3. Programy pomocowe na lata 2014-2020……….. 59
4.4. Rola i znaczenie środków unijnych w rozwoju województwa……….. 64

Zakończenie ………..70
Bibliografia ………..71
a) Wydawnictwa zwarte ………..71
b) Artykuły ………..73
c) Akty prawne……….. 75
d) Dokumenty ………..75
e) Źródła elektroniczne……….. 75
Spis tabel ………..77
Spis rysunków ………..78

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto