Wykorzystanie Internetu w działalności marketingowej przedsiębiorstwa.

 


Wstęp………5

Rozdzial I.
Marketing w działalności gospodarczej

1 Pojecie i istota marketingu………. 8
1.1 Definicje marketingu ………8
1.2 Istota marketingu……… 11
2 Funkcje marketingu ………16
3 Instrumenty marketingowe………. 21
3.1 Glówne instrumenty marketingu………. 23

Rozdzial II.
Marketing w Internecie.

1 Dynamika rozwoju Internetu na swiecie………. 40
1.1 Zarys historyczny Internetu na swiecie i w Polsce………. 40
2 Cechy Internetu jako medium komunikacji………. 45
2.1 Zalety i przewagi Internetu……… 51
2.2 Ograniczenia i slabosci Internetu ………53
3 Tworzenie koncepcji marketingu – mix……… 55
3.1 Opracowanie koncepcji marketingu-mix ………58
4 Strategia marketingowa……… 60
4.1 Od misji do celów strategicznych……… 62
4.2 Planowanie strategii funkcjonalnych ………62
4.3 Rola marketingu w planowaniu strategicznym ………62
4.4 Marketing a inne funkcje……… 63
4.5 Działania marketingowe ………63
4.6 Strategia marketingowa……… 63
4.7 Czynniki wpływajace na wybór strategii marketingowej przedsiębiorstwa ………64
4.8 Podstawowe strategie marketingowe firmy………. 67
4.9 Marketingowe cele przedsiębiorstwa ………69

Rozdzial III.
Kierunki wykorzystania Internetu w działalności promocyjnej.

1 Wizerunek a tozsamosc firmy……… 73
2 Funkcje tozsamosci………. 74
3 Podstawowe narzedzia kształtujące wizerunek firmy ………75
3.1 Kontakty z mediami……… 75
3.2 Roczne raporty……… 76
3.3 Akcje dobroczynne………. 77
3.4 Sponsoring………. 77
3.5 Relacje ze spolecznosciami lokalnymi………. 78
3.6 Czasopisma firmowe……… 78
3.7 Pozostale narzedzia kształtujące wizerunek firmy………. 78
3.8 Marka. ………80
3.9 Promocja produktów i usług w Sieci ………82
2 Internet jako nowe medium komunikacyjne………. 85
2.1 Dlaczego internetowy marketing jest tak skuteczny?……… 86
2.2 Internet jako nosnik reklamy. 87
3 Wykorzystanie Intranetu i Ekstranetu w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa………. 89
3.1 Intranet w firmie ………89
3.2 Glówne korzysci wynikajace z wdrozenia intranetu w firmie……… 89
3.3 Extranet ………92
4 Modele biznesowe w gospodarce elektronicznej. ………93
4.1 Model brokerski………. 94
4.2 Model promocyjny………. 95
4.3 Model posrednictwa informacyjnego………. 97
4.4 Model sprzedawcy………. 98
4.5 Model stowarzyszeniowy………. 98
4.6 Model wspólnotowy ………99
4.7 Model abonencki………. 100
4.8 Model uzytkownika………. 100
4.9 Model producenta………. 100
5 Ogólne prezentacja działalności sieci telefonii komórkowej na przykładzie ERA………101
5.1 Przyklady akcji promocyjnych sieci ERA………. 109

Zakończenie……….111
Bibliografia ……….112
Spis tabel……….114
Spis rysunków……….114


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>