Wykorzystanie internetu w działalności terrorystycznej na przykładzie organizacji islamskiego dżihadu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

6 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp………..5

Rozdział 1
Zjawisko terroryzmu w świetle literatury przedmiotu

1.1. Definiowanie terroryzmu ………..8
1.2. Fundamentalizm islamski jako motywacja terrorystów……….. 13
1.3. Zagrożenie terroryzmem islamskim w Europie i na świecie w ciągu ostatnich 20 lat……….. 16
1.4. Wnioski…………. 22


Rozdział 2
Internet jako narzędzie w działalności terrorystycznej

2.1. Uwarunkowania wykorzystania komputerów i Internetu w działalności terrorystycznej……….. 23
2.2. Główne obszary aktywności organizacji terrorystycznych w Internecie ………..28
2.3. Zamachy „samotnych wilków” a problem radykalizacji w sieci……….. 33
2.4. Wnioski ……..38


Rozdział 3
Wykorzystanie Internetu przez terrorystów Państwa Islamskiego – studium przypadku

3.1. Państwo Islamskie jako nowa jakość w świecie terroryzmu ………..40
3.2. Rola Internetu i mediów społecznościowych w działalności terrorystów Państwa Islamskiego……….. 46
3.3. Wybrane aspekty zwalczania wykorzystania Internetu przez dżihadystów’ ………..50
3.4. Wnioski……….. 54


Podsumowanie ………..55
Zakończenie……….. 58
Bibliografia……….. 61
Spis rysunków i tabel……….. 66

Oceń