Wykorzystanie komputera w nauczaniu zintegrowanym w klasach I – III

 


Wstęp………3

Rozdzial I
Istota koncepcji nauczania zintegrowanego w klasach mlodszych………5

Rozdzial II
Sposoby wykorzystania komputera w pracy z dzieckiem………20

1.Organizacja zajęć w pracowni komputerowej………23
1.1. Edytory tekstowe i graficzne………24
1.2 .Prezentacje multimedialne tworzone przez nauczyciela………25
1.3 Internet 26
2. Prezentacja przykladowych rozwiazan zintegrowanego systemu nauczania w klasach I-III na podstawie bloku tematycznego: ‚Cztery pory roku’………32


Rozdzial III
Wybrane oprogramowanie edukacyjne dla klas I-III ………45

Rozdzial IV
Ograniczenia i potencjalne zagrozenia pracy z komputerem………62

Zakończenie………66
Bibliografia………75

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>