Wykorzystanie metody pracy Weroniki Sherborne do pracy z dziecmi o niepełnosprawności intelektualnej


Wstęp.

Rozdzial 1.
Niepelnosprawnosc intelektualna

1.1.Rys historyczny
1.2. Definicje i terminologia.
1.3.Kryteria niepełnosprawności intelektualnej
1.4. Klasyfikacja stopni niepełnosprawności intelektualnej
1.5. Charakterystyka osób z niepelnosprawnoscia intelektualna
1.5.1. Osoby lekko uposledzone umyslowo
1.5.2. Osoby umiarkowanie niepelnosprawne intelektualnie
1.5.3. Osoby znacznie niepelnosprawne intelektualnie
1.6. Etiologia niepełnosprawności intelektualnej
1.6.1. Czynniki powodujace glebsze uposledzenie umyslowe
1.6.2. Czynniki powodujace lekkie uposledzenie umyslowe.


Rozdzial 2.
Metoda ruchu rozwijajacego Weroniki Sherborne

2.1. Znaczenie ruchu w życiu czlowieka
2.2. Geneza ruchu rozwijajacego
2.2.1. Rudolf Laban i jego szkola
2.3.Weronika Sherborne – biografia
2.4. Metoda Ruchu Rozwijajacego W. Sherborne – zalozenia i cele.
2.4.1. Kategorie i cwiczenia stosowane w metodzie Weroniki Sherborne.


Rozdzial 3.
Zajecia prowadzone wedlug metody Weroniki Sherborne i ich efektywnosc

3.1. Organizacja zajęć stymulujaco-terapeutycznych wedlug metody Weroniki Sherborne.
3.1.1. Planowanie zajec
3.1.2. Przygotowanie terapeutów do prowadzenia zajec
3.2. Zastosowanie metody Weroniki Sherborne w pracy z dziecmi uposledzonymi umyslowo.
3.3.Sposoby badania efektywnosci metody ruchu rozwijajacego
3.3.1.Procedura Oceniania
3.3.2.Skala Obserwacji Zachowania Dzieci (SOZ-D)
3.3.3.Skala Obserwacji Zachowania Rodziców (SOZ-R)
3.3.4.Ankiety dla rodziców M. Bogdanowicz i A. Puchalskiej
3.4. Efektywność metody ruchu rozwijajacego Weroniki Sherborne
3.4.1. Efekty badan prowadzone w Wielkiej Brytanii
3.4.2. Efekty badan prowadzonych w Polsce


Zakończenie
Bibliografia.

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>