Wykorzystanie poczty elektronicznej w komunikacji marketingowej firmy.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Promocja.

1. Miejsce promocji w działania ch marketingowych……….4
2. Podstawowe narzedzia promocji……….12
2.1. Reklama……….15
2.2. Marketing bezposredni……….16
2.3. Public relations……….18
2.4. Sprzedaz osobista……….19
2.5. Promocja uzupelniajaca……….19
2.6. Sponsoring……….20
3. Tradycyjne media promocji……….21
3.1. Telewizja……….24
3.2. Radio……….25
3.3. Prasa……….26
3.4.Medium telefoniczne……….28
3.5. Poczta……….29
3.6. Kino……….30


Rozdzial II.
Komunikacja marketingowa w internecie.

1. Pojecie komunikacji i elementy komunikacji marketingowej……….32
2. Model komunikacji marketingowej w internecie……….39
3. Kierunki wykorzystania internetu w działalności promocyjnej……….45


Rozdzial III.
Poczta elektroniczna w firmie.

1. Pojecie i zasady działania poczty elektronicznej……….64
2. Spam……….69
3. Zalety i wady e-maila……….78
4. Możliwościwykorzystania e-mail w działalności promocyjnej firmy……….82


Zakończenie……….94
Bibliografia……….98

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>